KUNSTNERGRUPPEN CORONA

På vores web-adresse coronagruppen.dk

finde du oplysninger om, hvad der sker i Kunstnergruppen Corona.

Ønsker du at blive medlem, så er du velkommen til at ringe til formanden.

Du kan også læse mere om os på vores Facebook-side Kunstnergruppen Corona

Helle Helmich  tel. 24601804 (formand)
hellehelmich@dlgpost.dk

Lena Larsen tel. 50715084 (formand)
lena_mlarsen@hotmail.com

Merete Taagaard tel. 21646329 (næstformand)
taagaard.nielsen@mail.dk

Alice Hvid tel 20133068 (kasserer)
alicehvid@gmail.com

Jytte Steffensen tel. 59181179 (bestyrelsesmedlem)
soffie378@hotmail.com

 

CORONAS bankkonto: Reg. nr. 1551 Kontonr. 0534706

Medlemskontingentet for 2021 er 300 kr.