LINKS:

Liste med mulige udstillingssteder:

Vig Forsamlingshus
Kontakt Ellen L. Ørnæs på mail:
Elleniklint°mail.dk – tlf. 59361316 - 24804430

Der kan hænge 16-18 malerier, alt efter størrelse.
Der er venteliste.

Sundhedscentret, Sygehusvej 5, Nykøbing Sjælland

Sundhedscentret er opdelt i 5 afsnit:

På 1. sal til venstre er der: Gangen ved kontoret og der kan hænge ca. 15 malerier af store størrelser. Der er venteliste.

På 1. sal til højre er gangen opdelt i 2 afsnit, der kaldes:
Gangen ved Caféen og Gangen efter Caféen og der kan hænge ca.
10-15 malerier alt efter størrelse, mest af mindre. Der er venteliste.

På 2. sal til venstre er det hos lægerne J. Gylling og U. Bern Jensen
Der kan hænge 16 store malerier. Der er venteliste.
På 2. sal til højre er det hos lægerne Bjørch og Falkensted og der kan hænge 10-12 store malerier. Der er venteliste

Kontaktperson?

------------------------------------------

PS Videnscenter, Højvang 5, 4300 Holbæk

Tel. 93 30 03 93 Mailadr. kontakt@psvidenscenter.dk

Lægehuset Bysøstrædet 5. Henvendelse til sekretær Hanne Ryttergård,                  tlf. 22309821, 1. sal.   Der er udstilling på 2 etager med ca. 12 billeder
 
2 opgange i Birkeparken med plads til 14 billeder, der gives 2 fl. vin som tak for lån af billederne. Henvendelse til Helle Helmich Tlf 59183898 eller 24601804

 Holbæk bibliotek, Nygade 9-13, 4300 Holbæk
Henv. Ved skranken i åbningstiden
(Der er lang venteliste  -  der skrives kontrakt)

 Holbæk Vandrerhjem/Hotel Sidesporet, Algade 18, 4300 Holbæk
 Henv.:  receptionen hverdage  10 – 16  tlf.. 59442919

 Holbæk Sygehus, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk
 udstilling på afdelingerne: henv.: sygehuset v. skranken
 udstilling i forhal: henv.: ambr@regionsjaelland.dk (Anne
 Mette Bruun, kunstudvalget)
(der er venteliste - der skrives    kontrakt)
  
 Glarmester Andersen v. Steen Kjærulff
 Ahlgade 44, 4300 Holbæk – tlf. 59430088
 Henv.: spørg i butikken i alm. butiks-åbningstid, men mandag er lukket 

 Lægerne, Kirkestræde 2, 4300 Holbæk
 Henv. :  ?

 Lægerne Lyhne/Trier, Nygade 12B, 4300 Holbæk
  Henv.  Anita  tlf. 50430780

 Café  Viva,  Hovedgaden 9A, 4440 Mørkøv
 Henv. Til Regina -  tlf: 21786962

 Ugerløse kirke-galleri, kirkevej 4, 4350 Ugerløse
 Henv.:  Kate Skovgaard Nielsen
 mail: skovgaardnielsen@post.tele.dk

 Galleri Ugerløse (HJ-design) v. Jørgen Pedersen
 Hovedgaden 43, 4350 Ugerløse – tlf.: 59188407
 hj.side: www.hj-design.eu